Bestuur

Het bestuur van Michael Jon Smith bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Inge IJpelaar
Penningmeester: Christopher Smith
Secretaris: Loeki Poncin

Beloningsbeleid:

Het bestuur van stichting Michael Jon Smith werkt op vrijwillige basis.
Er zijn geen vergoedingen voor het bestuur van toepassing.
Stichting Michael Jon Smith heeft geen personeel in dienst.

Algemeen Nut Beogende Instelling:

Stichting Michael Jon Smith is een stichting die de ANBI status heeft (Algemeen Nut Beogende instelling)
RSIN/fiscaalnummer: 8518.00.385

Donaties:

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer NL92INGB0008046454 ten name van Stichting Michael Jon Smith.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.