Bestuur

Het bestuur van Michael Jon Smith bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Inge IJpelaar
Penningmeester: Christopher Smith
Secretaris: Loeki Poncin

Donaties:

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer NL92INGB0008046454 ten name van Stichting Michael Jon Smith.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.