Original plan

Beleidsplan (versie 2013)

Dit is het originele beleidsplan opgesteld bij de oprichting van de stichting:

Doelstellingen:

Stichting Michael Jon Smith heeft de volgende doelstellingen:

1. Het veiligstellen en beheren van de muzikale nalatenschap van Michael Jon Smith

2. Het tot uitvoering brengen van deze muziek in alle mogelijke vormen, concerten , muziekdragers, media

3. Het in druk laten verschijnen van de werken

4. Voltooien van onvoltooide composities

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Eventuele positieve resultaten zullen worden toegevoegd aan de reserve en gebruikt worden voor de doelstellingen van de stichting.

Voor periode 2013/2014 zal de aandacht in eerste instantie gericht zijn op punten 1 en 2.
Het budget wordt hierop afgestemd.

De stichting start met een bescheiden kapitaal en een aantal toegezegde donaties.
Via promotie zullen meer donateurs gezocht worden.

Het eerste jaar zal de aandacht gericht zijn op het maken van een CD, dat zal moeten bijdragen aan promotie van de stichting.
Tevens is er een officiele opening en openingsconcert.

Fondsen zullen aangeschreven worden om specifieke projecten te financieren.
Het CD project zal als eerste hiervoor in aanmerking komen.

De intentie is om via de stichting minimaal 1 concert of concertreeks per jaar te organiseren.
Door gebruik te maken van promotie (via CD , website en drukwerk) kunnen buiten de stichting om initiatieven ontstaan, waar de stichting eventueel medewerking aan zal verlenen.

Overige activiteiten betreffen het maken van drukwerk voor promotie van de stichting, ontwikkeling van een website en de start van digitalisering/scannen van de composities om de collectie veilig te stellen.

Prognose 2013

Budget overzicht

Inkomsten

Uitgaven

Startkapitaal

400

Kosten beheerrekening

80

Promotie

Website www.michaeljonsmith.org

50

Promotie stichting / Drukwerk

250

Digitaliseringsproject

Opslagmedia

250

Openingsconcert 6 april 2013

Huur ruimte

400

Consumpties

50

Sponsoring/Advertenties

400

CD project

Musici

1600

Studio

500

Productiekosten

1500

Sponsoring/Subsidie

1000

Sponsoring/Donateurs

Donateurs

2000

Subsidie

1000

Totaal

4850

4380

Aktiviteiten kalender 2013

1 maart 2013 Website klaar voor presentatie

6 april 2013 Officiele opening / Concert Stichting Michael Jon Smith

1 december 2013 Presentatie CD

Prognose 2014

Budget overzicht

Inkomsten

Uitgaven

Startkapitaal

470

Kosten beheerrekening

80

Promotie

Website www.michaeljonsmith.org

50

Digitaliseringsproject

Opslagmedia

100

Concertreeks van 3 (data te bepalen) 2014

Huur ruimte

3 x 400

Musici

3 x 600

Consumpties

3 x 75

Sponsoring/Advertenties

Kaartverkoop

3 x 450

Sponsoring/Donateurs

Donateurs

3000

Totaal

5045

3230

Aktiviteiten kalender 2014

data te bepalen Concertreeks ter promotie van CD

Comments are closed.